In phiếu xuất kho kiêm phiếu giao hàng cho công ty Cân điện tử. Chất liệu giấy cacbon 3 liên, in 2 màu, đóng số nhảy, bế đường xé, đóng quyển ghim bằng máy in hoá đơn tự động.