In phiếu giao hàng, in phiếu tính cước chuyển phát nhanh công ty Đất Việt. Giấy cacbon 3 liên, in 2 màu, đóng số nhảy tự động