In phiếu xuất kho công ty phân phối giày dép Biti's Miền bắc. in phiếu giao hàng Chất liệu giấy Cacbon 2 liên, đóng số nhảy tự động, bế đường xé