Thiết kế catalogue, in catalogue giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Caspi. Khổ A5 theo chiều ngang, số lượng 24 trang cả bìa