Thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm thiết bị Y tế cho công ty Thành An

Kích thước A4, gồm 16 trang cả bìa. Sau khi thiết kế việc in catalogue cũng được thực hiện tại xưởng in Đông Nam