Thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm vách ngăn vệ sinh thương hiệu Toky.

Khách hàng: Công ty Đa Lợi
Nội dung thực hiện: Thiết kế catalogue, thiết kế brochure giới thiệu khổ A4, 24 trang cả bìa