Thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm Home On - In catalogue cho Công ty Smartec. 

Kích thước: Khổ A4

Số trangL 24 trang cả bìa

Thời gian thực hiện: 2 tuần

Khách hàng: Công ty Smartech