Thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm nông sản xuất khẩu - công ty Hanfimex

Khổ A4, số lượng 12 trang cả bìa