Thiết kế catalogue, thiết kế brochure EIKOH công ty đào tạo tiếng Nhật cho người Việt và tiếng việt cho người Nhật.

Khổ A4, số lượng 16 trang cả bìa