Thiết kế catalogue, thiết kế brochure công ty Du lịch AG Tour. Khổ A4, số lượng 8 trang cả bìa