Thiết kế catalogue, thiết kế brochure giới thiệu dịch vụ công ty Him lamTelecom. Khổ A4, số lượng 20 trang cả bìa