In kẹp file Thiết kế kẹp file báo điện tử Tạp chí Thời trang, chất liệu giấy C300 cán bóng mặt ngoài