In kẹp file, in ấn profile khách sạn Royal Gate, chất liệu giấy C300 cán mờ mặt ngoài