Thiết kế kẹp file, in kẹp file kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Lao động