In kẹp file khách sạn silkpath, Chất liệu giấy C300, ép nhũ, thúc nổi (kẹp file kiểu có gáy hộp)