Thiết kế kẹp file, in kẹp file công ty Đức Phát, chất liệu giấy C300 cán mờ