In hóa đơn hán hàng, in đơn đặt hàng Minh Hiền Lab bằng giấy carbonless 3 liên, đóng số nhảy tự động, bế đường xé răng cưa