In hóa đơn bán lẻ, in hoá đơn bán hàng cho Galery tranh Khánh Linh - chất liệu giấy cacbon 2 liên, bế đường xém đóng số nhảy tự động