In hóa đơn bán hàng, in hoá đơn bán lẻ các loại cho khách sạn Silkpath - chất liệu giấy carbon 3 liên trắng hồng vàng, số nhảy tự động