In hoá đơn bán hàng A5 cho shop, in hoá đơn cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị... Hình ảnh là mẫu hoá đơn bán hàng của một trong các shop thời trang được in ấn tại In Đông Nam, chất liệu giấy cacbon, in 2 liên, bế đường xé và đóng số nhảy để quản lý các liên, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng hoá đơn