In order 2 liên hoặc order 3 liên khổ nhỏ dùng cho nhà hàng ăn uống đủ mọi kích thước từ A5, A6, A7. đóng quyển keo đầu, dễ xé, đóng số nhảy dễ quản lý. Hình ảnh sản phẩm là mẫu in hoá đơn bán lẻ của nhà hàng Gói Lá