Thiết kế bao bì, in vỏ hộp giấy các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chất liệu giấy duplex bồi carton sóng 3 lớp như sản phẩm sắt uốn uất khẩu, mây tre đan...