In hộp giấy, in vỏ hộp thực phẩm chức năng Viên Gout Nhật Linh, chất liệu giấy ivory, in offset đa màu sắc, cán mờ