In hộp carton đựng giá treo tivi, chất liệu duplex bồi sóng E 3 lớp