Làm hộp carton đựng giá treo loa, chất liệu sóng E 3 lớp, mặt in giấy duplex cán bóng