In hộp carton đựng hàng hand made, chất liệu sóng E 3 lớp, bề mặt in giấy duplex phun bóng