In vỏ hộp, in hôp giấy tinh bột nghệ, chất liệu giấy ivory cán mờ