In hộp giấy, in vỏ hộp thực phẩm chức năng Iron mest, chất liệu giấy Ivory, in ấn đa màu sắc, cán bóng