In hộp giấy, in vỏ hộp , thiết kế bao bì thực phẩm chức năng Eromin - Công ty Dược phẩm Erophar France