Thiết kế bao bì, in hộp giấy, in vỏ hộp Dưỡng gan Poland, chất liệu giấy ivory cán mờ, gia công thúc nổi hình ảnh sản phẩm