In hộp giấy, in vỏ hộp thực phẩm chức năng Canxi D3