In phiếu bảo hành In phiếu bảo hành thết bị công nghiệp của công ty Viễn Đông. Chất liệu giấy C300, in offset đa màu sắc