Thiết kế phiếu bảo hành, In phiếu bảo hành đồng hồ Phú Quý Watch, chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt, bế gân gấp