In phiếu bảo hành điện thoại di động cho shop Long Mobile. Chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt