In phiếu bảo hành sản phẩm đồ chơi và đồ dùng trẻ em Chicco - giấy C250, in offset đa màu sắc