In phiếu bảo hành thiết bị lọc nước Kensuko, chất liệu giấy Couche , in offset bế đường xé