Thiết kế bao bì, in hộp giấy, in vỏ hộp thực phẩm chức năng bổ mắt Poland Eye - chất liệu giấy Ivory cán mờ