Thiết kế bao bì, in vỏ hộp bánh sữa với nhiều nhãn hiệu khác nhau như bánh sữa con bò vàng, bánh sữa Long Thành, Bánh sữa Long Việt... Chất liệu giấy duplex cán bóng