Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp, in vỏ hộp chè lam Minh Quang, chất liệu giấy duplex cán bóng