Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp, nhãn mác thực phẩm chức năng Viên khớp Tâm Bình, Thiết kế và in in vỏ hộp dược phẩm