Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp thực phẩm chức năng Heznimet baby và thiết kế ấn phẩm quảng cáo sản phẩm