Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp mỹ phẩm làm đẹp cho công ty Dược phẩm Nguyên Khí. Bao gồm thiết kế vỏ hộp, các ấn phẩm kèm theo và kết cấu bên trong bao bì hộp mỹ phẩm. Sản phẩm hiện có tại các nhà thuốc và các trung tâm Spa.