Thiết kế vỏ hộp, thiết kế bao bì dược phẩm thực phẩm chức năng Poland Mum. Sản phẩm dùng cho phụ nữ trước và sau sinh. Bộ sản phẩm bao gồm hộp dạng lọ và hộp dạng vỉ