Thiết kế bao bì giấy, thiết kế vỏ hộp thực phẩm chức năng Rock Men - Sử dụng cho Nam giới - Sản phẩm của Nhật Linh Pharma