Thiết kế vỏ hộp, thiết kế bao bì cốm trẻ em Smart kiddy. Bao gồm thiết kế vỏ hộp, màng vỉ, túi đựng vỉ và hướng dẫn sử dụng