Thiết kế vỏ hộp, thiết kế bao bì Health gold - Mẫu thiết kế ứng dụng cho công nghệ in vỏ hộp tráng kim. Sản phẩm có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng, chất bổ cho cơ thể