Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp dược phẩm - thực phẩm chức năng Dưỡng gan Poland - Dùng cho người bị bệnh gan