Thiết kế vỏ hộp, thiết kế bao bì dược phẩm Bổ gan Nhật Linh - dùng cho người bị bệnh gan, sản phẩm của Nhật Linh phamar. Mẫu thiết kế ứng dụng cho 2 công nghệ in là in offset thường và in offset mực UV