Thiết kế logo và thiết kế thương hiệu Việt Huyền Ceramic - Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gốm sứ xây dựng