Thiết kế logo công ty Kim Nguyên dựa trên sự kế thừa và phát triển từ logo cũ đã sử dụng trước đó của Kim Nguyên. Thiết kế nhận diện thương hiệu bổ sung. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và kinh doanh thép và kim loại màu phục vụ cho sản xuất, trang trí, quảng cáo...